Petäjäveden Erämiehet - vastuullista metsästystä & riistanhoitoa

Tietoja toiminnasta

Täältä löydät useimmiten kysytyt ja haetut asiat seurastamme
Go to Maanomistaja

Maanomistaja

Haluatko mukaan toimintaan? Onko sinulla jotain kysyttävää tai kerrottavaa meille? Klikkaa kuvaa yllä.

Go to Jäsenyys

Jäsenyys

Jäsenen talkoovelvoitteet hukassa? Mistä vieraskortit? Entäs kartat? Voiko majaa käyttää? Tai et ole vielä jäsen mutta haluisit? Klikkaa kuvaa yllä.

Go to Ammunta

Ammunta

..ja riistanhoitotyöt ja koiratoiminta? Täältä löydät tietoja seuran jaoksista.

Go to Yhteystiedot

Yhteystiedot

Keneen otan yhteyttä kun kysyttävää tai haluat antaa palautetta seuralle?

Meistä

Pienriistan metsästysseura Keski-Suomessa
Luontoa kunnioittavaa harrastamista vuodesta 1954

Pienriistan metsästysseura Petäjäveden Erämiehet ry on perustettu vuonna 1954. Yhdistyksen metsästysmaiden ala on noin 8000 ha. Ne sijaitsevat useassa lohkossa pääosin Petäjäveden kunnassa Keski-Suomessa. Jäseniä yhdistyksessä on runsaat sata. Hallinnosta vastaa johtokunta tukenaan riistanhoitoon, kenneltoimintaan ja ampumaurheiluun suuntautuneet jaostot.

Seuran sisäinen tiedotus on hoidettu Eräviestin, jäsentiedotelehden avulla. Se on lähetetty jäsenille vuosi- ja kesäkokouksen jälkeen. Vuoden ensimmäinen Eräviesti on toimitettu myös maanvuokraajille.

Riistakantojen runsautta seurataan erilaisin riistalaskennoin. Riistakolmioita on seuran alueella kaksi, ja neljä järveä kuuluu valtakunnalliseen vesilintujen laskentaverkostoon. Teeriä ja metsoja lasketaan soidinpaikoilta ja metsäkanalintujen esiintymistä eri maastotyypeillä kartoitetaan.

Riistan verotusta säädellään saaliskiintiöllä ja tarvittaessa rauhoituksin. Riistanhoito on keskeisellä sijalla seuran toiminnassa. Seuran bravuurina voidaan pitää teerien talviruokintaa, jota on harjoitettu vuodesta 1972 lähtien Urrianperällä, osittain Jyväskylän yliopiston kanssa. Kyse lienee yhdestä maamme pisimmistä yhtäjaksoisista ruokinnoista. Siihen sisältyy mittava määrä tutkittua tietoa teeripopulaatiosta ja ruokinnan vaikutuksista.

Kenneltoimintaa edustavat ajo- ja haukkukokeet, joita järjestetään itse tai annetaan alueita muitten järjestäjien käyttöön. Riista-ammunnoissa kilpaillaan seura- ja piiritasolla.

Yhdistyksellä on ollut metsästysmaja vuodesta 1987 lähtien.

Vuonna 2004 yhdistyksen puolivuosisataisesta taipaleesta julkaistiin kirja ”Petäjäveden Erämiehet 1954-2004”. Runsaine valokuvineen se antaa oivan käsityksen metsästysseuratoiminnan kehityksestä 1900-luvun jälkipuoliskolla Keski-Suomessa. Kirjaa voi kysellä toimihenkilöiltä.

  • 1954

  • yli 120

  • Satoja tunteja vuodessa

Yhteystiedot

Seuran jäseniä ja sidosryhmiä palvelevat seuraavat henkilöt.

Mikko Jutila

Puheenjohtaja (0407092425)
Mikko on pitkäaikainen seuramme jäsen ja ottanut puheenjohtajan tehtävät vastaan vuonna 2014. Tunnetaan erityisen innokkaana petomiehenä.

Harri Lätti

Sihteeri (0401883770)
Harri vastaa Erämiesten jäsenrekisteriasioista ja laskutuksesta. Hänen suosikkipyyntinsä on Jäniksen metsästys ajavalla koiralla.

Tommi Suhonen

Kenneltoiminta (0440321307)
Koirakoetoiminnan erikoismies.

Joonas Nokelainen

Ampumatoiminta (0409357768)

Tarmo Ketola

Riistanhoito (0407214852)

Ajankohtaista

Seuran tiedotteet - klikkaamalla artikkelin otsikkoa saat koko uutisen näkyviin