3.6.2024

Nuorisotoiminta

Seuran alkuvuosikymmeninä ei erikseen ollut nuorisotoimintaa, vaan metsästyksestä kiinnostuneet nuoret hakeutuivat seuran jäseniksi ja osaksi seuraa. Näistä sen ajan nuorista kasvoi moneksi vuosikymmeniksi seuran kantavat voimat, jotka kehittivät seuraa siihen mitä se on tänä päivänä.

Mutta, jo kuitenkin viime vuosikymmeninä Erämiehet yhdessä Petäjäveden Riistanhoitoyhdistyksen kanssa ovat ottaneet nuoret ja paikkakunnan koulut yhteistyökumppaneikseen, ottaen osaa heidän kanssaan erilaisiin nuorisotapahtumiin. Myös riista-aiheista kirjallisuutta ja metsästäjätutkinto oppaita on jaettu kouluille ja kirjastoon ahkeraan.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on enemmän alettu kiinnittää huomiota sen tärkeyteen, että nuorille järjestetään erilaisia aktiviteetteja luonnon, kalastuksen- ja metsästyksen parissa.

Tässä toiminnassa Petäjäveden Riistanhoitoyhdistys on ollut mukana aktiivisesti tukemassa ja myös muut alueen metsästysseurat ovat auttaneet toiminnan aikaansaamisessa.

Ensimmäinen ja ehkä myös hienoin nuorisotapahtuma, jonka järjestimme, oli metsästyspainotteinen Metsoleiri vuonna 2019. Leirille otti osaa nuoria ympäri valtakuntaa. Tämä viikonlopun yli kestänyt leiri sai kovasti kiitosta osakseen ja oli meille aikuisillekin erittäin antoisa tapahtuma.

Pisimpään on toiminut torstai-iltaisin kokoontunut nuortenkerho, jonka ensimmäiset osanottajat ovat jo varttuneet kerhoa käydessään täysi-ikäisiksi. Tämän kerhon vetonaula on ollut ilmahirvi ammunta, jossa kerholaiset ovat kehittyneet jo kerhon vetäjää huomattavasti paremmiksi.

Alueemme koulujen kanssa on järjestetty erilaisia retkiä jo pidempään, mutta viikoittainen yhteistyö alkoi vasta syksyllä 2022. Silloin alkoi kirkonkylän ala-asteen kanssa kerran viikossa kahdeksi tunniksi kokoontunut riista- ja kalakerho. 2023 syksyllä riista- ja kalakerho toiminta laajeni myös Kintauden ala-asteelle.

Näissä kerhoissa on opiskeltu riistanhoidon, metsästyksen kuin myös kalastuksen alkeita, sekä kädentaidon töitä rakentamalla erilaisia linnunpönttöjä ja ruokintalaitteita. On myös käyty kalassa ja otettu osaa Kintauden kalakerhon pilkkikisoihin.

Olemme myös järjestäneet retkiä koululuokille kämpälle ja Tampinkierrokselle, sekä koko Kintauden koulun väelle Ladun majalle kuluneen vuoden aikana.

Me Petäjäveden Erämiehissä koemme lasten ja nuorten kanssa tapahtuvan yhteisen harrastustyön luonnossa, niin merkittäväksi tänä kännykkään sidottuna aikana, että jatkamme ja kehitämme kaikin mahdollisuuksin sitä myös tulevaisuudessa.

Keijo Ekman