Pyydä pienpedot ennen kevään lisääntymiskautta

Suomen riistakeskus Tutkimukset antavat uusia viitteitä pienpetojen haitallisesta vaikutuksesta linnustoon. Ajallisesti ja paikallisesti kohdennetulla pyynnillä voi olla huomattava merkitys lintujen pesimätulokselle. Pienpetojen pyynti kannattaa tehostaa huippuunsa ennen kevään pesimäkautta. Erityisesti haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira tulee ottaa pyynnin kohteeksi. Supikoira ja minkki haitallisia vieraslajeja Supikoira ja minkki lukeutuvat Suomen luontoon kuulumattomiin vieraslajeihin. Niiden vaikutus alkuperäisluonnon Read more about Pyydä pienpedot ennen kevään lisääntymiskautta[…]